H O TĂ R Â R E A Nr. 73 din 26.09.2019 privind aprobarea graficului de şedinţă pentru trimestrul IV/2019