H O TĂ R Â R E A Nr. 71 din 31.08.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile septembrie și octombrie 2017