H O TĂ R Â R E A Nr. 66 din 25.10.2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile noiembrie și decembrie 2018