H O TĂ R Â R E A Nr. 64 din 27.09.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Platformă de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Ruginoasa, judeţul Iaşi”