H O TĂ R Â R E A nr. 64 din 26.11.2020 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei ortodoxe „Adormirea Maicii Domnului” Ruginoasa, comuna Ruginoasa, jud. Iaşi