H O TĂ R Â R E A Nr. 61 din 29.08.2019 privind aprobarea achitării obligaţiilor financiare către Asociaţia Judeţeană de Fotbal Iaşi