H O TĂ R Â R E A Nr. 61 din 27.09.2018 privind aprobarea graficului de şedinţă pentru trimestrul IV/2018