H O TĂ R Â R E A Nr. 60 din 29.08.2019 privind achiziţionarea unui autovehicul nou sau second – hand (autoutilitară) pentru deservirea Serviciul Public de Gospodărire Comunală şi Salubrizare din cadrul Primăriei comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi