H O TĂ R Â R E A Nr. 6 din 19.02.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa extraordinară din data de 19.02.2020