H O TĂ R Â R E A Nr. 59 din 30.08.2018 privind respingerea proiectului de hotărâre pentru schimbarea din funcție a viceprimarului comunei Ruginoasa