H O TĂ R Â R E A Nr. 59 din 29.08.2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile septembrie şi octombrie 2019