H O TĂ R Â R E A Nr. 59 din 10.11.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi aprobarea graficului de şedinţă pentru lunile noiembrie şi decembrie 2020