H O TĂ R Â R E A Nr. 57/29.06.2017 privind aprobarea graficului de şedinţă pentru trimestrul III/2017, precum și alegerea președintelui de ședință pentru lunile iulie și august 2017