H O TĂ R Â R E A Nr. 56 din 30.08.2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile mai și iunie 2018