H O TĂ R Â R E A  Nr. 54 din 27.08.2020 privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente programului şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, pentru anul şcolar 2020 – 2021, la nivelul comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi