H O TĂ R Â R E A Nr. 52 din 27.08.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna septembrie 2020