H O TĂ R Â R E A Nr. 49/25.05.2017 privind prelungirea și modificarea contractelor de închiriere/concesiune, prin acte adiționale, în conformitate cu actele normative în vigoare