H O TĂ R Â R E A Nr. 49/15.12.2016 privind aprobarea graficului de şedinţă pentru trimestrul I/2017, precum și alegerea președintelui de ședință pentru lunile ianuarie și februarie 2017