H O TĂ R Â R E A Nr. 48 din 27.06.2018 privind aprobarea graficului de şedinţă pentru trimestrul III/2018, precum şi alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile iulie şi august 2018