H O TĂ R Â R E A Nr. 46/08.12.2016 Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei Ruginoasa, județul Iași pentru perioada 2016-2024