H O TĂ R Â R E A Nr. 45 din 27.06.2019 privind aprobarea graficului de şedinţă pentru trimestrul III/2019, precum și alegerea președintelui de ședință pentru lunile iulie şi august 2019