H O TĂ R Â R E A Nr. 45/27.04.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile mai şi iunie 2017