H O TĂ R Â R E A Nr. 44 din 30.05.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii „Construire platformă comunală de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd, în comuna Ruginoasa, judeţul Iaşi”