H O TĂ R Â R E A nr. 43 din 30.07.2020 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei ortodoxe „Adormirea Maicii Domnului” Ruginoasa, comuna Ruginoasa, jud. Iaşi