H O TĂ R Â R E A Nr. 42 din 30.07.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa ordinară din data de 30.07.2020