H O TĂ R Â R E A Nr. 42/24.11.2016 privind aprobarea întocmirii de expertize tehnice pentru obiectivele: „Reparaţii sediu vechi al primăriei”; „Canalizare şi staţie de epurare în comuna Ruginoasa” şi „ Grădiniţa cu program normal Rediu”