H O TĂ R Â R E A nr. 41 din 23.06.2020 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei ortodoxe Sfinții Împărați Constantin și Elena din satul Rediu, comuna Ruginoasa, jud. Iaşi