H O TĂ R Â R E A Nr. 40/27.10.2016 privind alocarea fondurilor necesare pentru amenajarea și dotarea cabinetului medical din satul Vascani