H O TĂ R Â R E A Nr. 38/31.05.2018 privind respingerea proiectului de hotărâre pentru schimbarea din funcție a viceprimarului comunei Ruginoasa