H O TĂ R Â R E A Nr. 37/31.05.2018 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Ruginoasa, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, precum şi repartizarea sumelor alocate prin bugetul local