H O TĂ R Â R E A Nr. 36 din 23.06.2020 privind aprobarea graficului de şedinţă pentru trimestrul III/2020 şi alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile iulie şi august 2020