H O TĂ R Â R E A Nr. 36/13.10.2016 privind aprobarea vânzării cabalinelor din proprietatea privată a comunei Ruginoasa

36-hot-vanzare-cabaline