H O TĂ R Â R E A Nr. 33/29.09.2016 privind aprobarea amenajării unui grup sanitar în cadrul clădirii Dispensar Uman din comuna Ruginoasa