H O TĂ R Â R E A Nr. 32/31.05.2018 privind modificarea şi completarea contractului de concesiune nr. 3975/13.04.2017 având ca obiect concesionarea imobilului format din Clădire „Magazie – hală” şi teren în suprafaţă de 1,00 ha, prin act adițional