H O TĂ R Â R E A Nr. 32/29.09.2016 privind aprobarea amenajării străzii „Puiești” din satul Dumbrăviţa, com. Ruginoasa, judeţul Iaşi, din dreptul gospodăriei cu nr. 26, până în dreptul gospodăriei cu nr. 38

32-hot-drum