H O TĂ R Â R E A Nr. 31/30.03.2017 privind aprobarea graficului de şedinţă pentru trimestrul II/2017