H O TĂ R Â R E A Nr. 27 din 28.05.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind amenajarea, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare în comuna Ruginoasa, judeţul Iaşi