H O TĂ R Â R E A Nr. 27 din 26.04.2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile mai și iunie 2018