H O TĂ R Â R E A Nr. 25 din 30.04.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile mai și iunie 2020