H O TĂ R Â R E A Nr. 25 din 19.04.2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile mai și iunie 2019