H O TĂ R Â R E A nr. 23 din 28.03.2019 privind reglementarea modului de administrare şi întreţinere a pajiştilor, din domeniul privat al comunei Ruginoasa, județul Iași