H O TĂ R Â R E A Nr. 23 din 26.03.2020 privind desemnarea a doi consilieri locali care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al unității administrativ – teritoriale Comuna Ruginoasa, Județul Iași, pentru anul 2019