H O TĂ R Â R E A Nr. 22 din 26.03.2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Comunei Ruginoasa, Judeţul Iaşi