H O TĂ R Â R E A Nr. 21 din 26.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici prevăzuţi în cadrul proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţii „Construire platformă comunală de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd, în comuna Ruginoasa, judeţul Iaşi”