H O TĂ R Â R E A Nr. 19 din 28.03.2019 privind aprobarea graficului de şedinţă pentru trimestrul II/2019