H O TĂ R Â R E A Nr. 19 din 26.03.2020 privind aprobarea graficului de şedinţă pentru trimestrul II/2020