H O TĂ R Â R E A Nr. 18/25.08.2016 privind aprobarea întocmirii Strategiei de Dezvoltare a comunei Ruginoasa, județul Iași

18-hot-strategie