H O TĂ R Â R E A Nr. 17 din 29.03.2018 privind aprobarea programului de activităţi sociale, educative şi culturale ce se vor desfăşura în anul 2018 la nivelul Comunei Ruginoasa