H O TĂ R Â R E A Nr. 17/25.08.2016 privind încheierea unui contract de prestări servicii cu un specialist (inginer) pentru întocmirea documentațiilor necesare efectuării lucrărilor ce vor fi executate de către Serviciul Public de Salubrizare şi Gospodărire Comunală

17-hot-contract