H O TĂ R Â R E A Nr. 17/23.02.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile martie şi aprilie 2017

17 hot preş şed.